Integritetspolicy

Så hanterar vi personuppgifter

Ställningskompaniet Gunnilse AB Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att använda Ställningskompaniet Gunnilse AB] tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?

När du är kund hos oss, eller prenumererar på vårt nyhetsbrev, lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:

Direkt identifierande personuppgifter
• Namn
• Faktura- och leveransadress
• E-postadress
• Mobiltelefonnummer
• Betalinformation

Indirekt identifierande information
• Din arbetsplats
• Din yrkesroll Relaterad information
• Detaljer om de tjänster du har köpt av oss
• Dina kursresultat eller utvärderingsresultat hos oss

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:
• Skickar e-post till oss
• Beställer en tjänst
• Betalar med ett av Ställningskompaniet Gunnilse AB betalningsalternativ

Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som vi får när du är i kontakt med oss. Se stycket Vad räknas som personuppgifter.

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Information för att ingå avtal eller utföra tjänster
 


All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:
• Syfte med behandlingen
• Avtal, genomförande och fakturering av tjänster
• Ta betalt för tjänster
• Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter
• Informera om Ställningskompaniet Gunnilse AB verksamhet
• Marknadsföra Ställningskompaniet Gunnilse AB med exempel från din verksamhet
• Marknadsföring och försäljning

Information för att kommunicera med dig

Vi kan använda information om dig för att:
• Berätta om våra tjänster och erbjudanden
• Skicka nyhetsbrev
• Undersöka hur nöjd du är som kund
• Rättslig grund Avtal
• Rättslig förpliktelse Avtal
• Samtycke
• Intresseavvägning

Om du inte vill ha den här sortens information från oss kan du kontakta oss på viktor@stallningskompaniet.se.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om Ställningskompaniet Gunnilse AB eller en väsentlig del av Ställningskompaniet Gunnilse AB tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Ställningskompaniet Gunnilse AB kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den.

Rätt till tillgång

Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller kon- sumenträttslagstiftning.

Kontakta oss (personuppgiftsansvarig)

Vi har en utsedd ansvarig person för Integritetspolicy frågor. Har du frågor om integritets- och Integritetspolicy kan du kontakta oss på Viktor@stallningskompaniet.se

Ställningskompaniet Gunnilse AB är registrerat hos Bolagsverket. Organisationsnummer 556653-4391

Adress: Högåsen östra 5 Lokal 11, 423 63 Göteborg, Tel: 031 928015
Ställningskompaniet Gunnilse AB Integritetspolicy uppdaterades senast 2019-03-19

Kontakta oss

Vill du ha vår hjälp eller funderar du på något kring våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss, antingen via formuläret nedan eller så hittar du övriga kontaktuppgifter längst ner på hemsidan.